Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

336 De TWEE EDELLIEDEN van VERONA,

i ' Proteus.

Wilt gy dan volftrektelyk vertrekken ? Welnu ▼aarwei dan waarde Valentino! Denk aan uwen Proteus, wanneer gy, by toeval, eenig zeldzaam en aanraerkenswaerdig voorwerp op uwe reis ontmoet. -Wensch, dat ik uw deelgenoot mogt zyn in uw geluk, wanneer gy gelukkig zyt; er» m uw gevaar, indien u ooit gevaar bejegent, beveel dan uwe fmart aan myn yverig gebed; want ik zal voor u bidden, Valentino.

Valentino. En op een minneboek zult gy bidden voor myn geluk.

Proteus. Op het een of ander boek, dat ik bemin, zal ik voor u bidden.

Valentino. Dat is dan voorzeker op de eene of andere diepe hiftorie van eene nog dieper verliefdheid; zo als, hoe de jonge Leander den Hellefpont over zwom. 1

. Proteus. Dat is wel eene diepe hiftorie van eene nog dieper verliefdheid; want hy ftak tot over de fchoenen toe in de liefde.

Valentino. Dat is waar; maar gy fteekt tot over de laarzen toe in de liefde, en evenwel hebt gy nooit den Hellefpont overgezwommen. \ Proteus. Tot over de laarzen ? Neen, trek my geene laarzen aan.

Valentino. Neen, dat zal ik niet doen; want het past o niet. r

Protjsu-s,

Wat?

Va«

Sluiten