Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S L Y S P E L. 337

Valentino. In de liefde te fteeken, waarin men verachting koopt voor zuchten , een ftuursch gelaat voor fmeekingen, eene rasverwelkende vreugd van één oogenbiik voor twintig llaapelooze , langwyligeen verveelende nachten. Dikwyls eene ongelukkige winst, wanneer men die by geluk wint, en niets dan zwaare zorg gewonnen, wanneer 'men haar verliest; hoe men het opneemt het is niets anders dan dwaasheid voor verftand gekocht of anders verftand overwonnen door dwaasheid.' Prots us.

Zo zou het dan by u hier op uitkomen, dat ik zot ben.

Valentino. En zo zal het, vrees ik, by u daarop uitko» men, dat gy het waarlyk zyt.

P r o te us.

Het is de liefde, waar tegen gy uitvaart, maar ik ben de iiefde niet.

Valentino. De liefde is uw meefter, want hy overmeeftert u, en hy, die zich zo zeer laat onder het juk brengen van een'zot, behoort, myns bedunkens, niet voor wys te boek gezet te worden.

Proteus.

Echter zeggen de Dichters, dat gelyk in de fraaifte bloemknoppen fomtyds eene knaagende ryp verborgen zit, eveneens de knaagende liefde in het fraaist vernuft huisvest.

Valentino.

En de Dichters zeggen ook, dat gelyk de vroeg, fte knoppen door de rypen opgegeten worden, éér zy bloeijen, eveneens het jong en teder vernuft door de liefde tot zotheid gebragt word, en ver. welkt in den knop,zyn groen reeds in zyne lente verliezende, en tevens alle de fchoone gevolgen van een hoop op het toekomende. Maar, waarom ^ ver.

Sluiten