Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ L T S P E L. 35i

TWEEDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

HetA Tooneel is te Milano, in eene zaal van bet Hertoglyk Palfis.

Valentino, Speed. Speed.

Mynheer, uwe handfchoen. . .

Valentino. Het is myne handfchoen niet; ik heb myne handfchoenen aan.

Speed.

Welnu, dan kan deeze de uwe nog worden of fchoon het maar eene enkele is.

Valentino. Laat my die zien; ja, geef hier, het is de myne ; o , fchoon verfierfei, dat een goddelyke hand overdekt! Ach, Sylvia! Sylvia!

Speed, (roepende.) Mevrouw Sylvia! Mevrouw Sylvia!

Valentino. Hoe nu, knaap!

Speed.

• Ik kan haar niet beroepen, Mynheer.

Valentino. En wie heeft u bevolen haar te roepen ? Speed.

Uwe Hoogedelheid zelf, of ik heb het mis.

Valentino. Gy zyt altoos te haastig.

Speed.

En evenwel kreeg ik onlangs kyven omdat ik te langzaam was.

Va

Sluiten