Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 3S$

voor die liefde geflagen hebt, want nu heb ik des te meer recht om u over uwe liefde te beftraffen. ValewTino, Om kort te gaan, ik ftaa verrukt, over haare fchoonheid.

Speed,

Ik zou wel wenfchen, dat gy zat, dan zou uwe verrukking wat bedaaren,

Valentino. Gifteren avond beval zy my, dat ik eenige letteren zou fchryven aan iemand, dien zy bemint. Speed. En hebt gy dat gedaan?

Valentino.

Ja, zeker.

Speed.

Zyn die niet armhartig gefchreven?

Valentino.

Neen, zy zyn zo goed gefchreven,als mymoogJyk was. Maar zacht daar komt zy. (Sylvia komt op let Tooneel.)

Speed.

o, Welk eene fraaije marionet! welk een mooi poppetje ! Nu zal by voorzeker de uitlegger weezen.

Valentino. Mevrouw, en Meestres ik wensch u duizendmaal goedsn morgen.

Speed.

o, Wensch 'er een' goeden avond by, dat zal bier een miliioen complimenten geeven.

Sylvia.

Signor Valentino, myn Opwachter, ik wensch het u tweeduizendmaal.

Speed.

Hy behoorde haar intrest te geeven, en zy geeft het hem.

Z 2 VA'

Sluiten