Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

358 De TWEE EDELLIEDEN van VERQNA,

Valentino.

By wien?

Speed.

By uzelven; want zy vjyt u figuurlyk. Valentino.

ïloe figuurlyk?

Speed. Wel, door' een' brief.

Valentino. Hos, zy heeft immers a*n my niet gefchreven ?

Speed.

Wel, dat behoeft zy ook niet te doen, dewyl zv u aangefteld heeftom aan uzelven te fchryven. Begrypt gy haare klucht niet ?

Valentino. Neen, geloof my.

Speed".

Hebt gy dan haaren ernst begrepen?

Valentino woorden6 ^ ë~seven dan eeniSa gemelyke Speed.

Hoe, zy heeft u immers een' brief gegeven.

Valentino. Dat is die brief, d.en ik voor haar aan haaren vriend gefchreven heb.

Speed.

En dien brief heeft zy zelve befteld, en daarme«

de gedaan.

Valentino. Ik wenschte wel, dar het waar was.

Speed

Ik wil u wel daarvoor inffaan.

Valentino.

Wat zegt gy ?

Speed.

Gy hebt menigmaal aan haar gefchreven en zv he-tt uk zedjgrjeld, of uit gebrek aan bel:waan,en

ty d

Sluiten