Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P L Y S P E L. 377

doen, en de liefde doet my dien eed breeken ; o ; zoetverleidende liefdeIzo gy gezondigd hebt, leer dan my , uwen gekwelden onderdaan, hoe die zonde verfchoond kan worden. In den beginne bad ik eene flonkerende fter aan, maar nu vereer ik eene hemelfche zon. Onbedachte eeden moogen met bedachtzaamheid gebroken worden; en diengeenen ontbreekt verftand, dien de wil ont» breekt om zyn verftand te leeren het kwaad voor een beter te verwisfelen. Foei, foei I Onbeschaamde tong! durft gy haar een kwaad noemen? haar,wier vermoogen gy zo menigmaal met zoveel duizend eeden bevestigd hebt. Ik kan niet ophouden te beminnen, en echter doe ik zulks; maar ik houd op haar te biminnen, die ik behoorde te blyven beminnen; ik verlies Julia, en ik verlies Valentino, indien ik die belden wil behouden, dan moet ik myzelven verliezen, indien ik hen verlies, dan vind ik, door dat verlies, voor Valentino myzelven, en voor Julia Sylvia, — Ik ben myzelven nader dan een vriend my is; want de liefde is altoos dierbaarder in zichzelve- en Sylvia, dit weet de hemel, die haar fchoon'gefchapen heeft, doet Julia eene zwarte Negerin gelyken. Ik wil vergeeten, dat Julia nog leeft, door my fteeds te berinneren, dat myne liefde voor haar dood is; en Valentino wil ik als een' vyand befehouwen, en trachten naar het bezit van Sylvia, als naar een' dierbaardar' band. Ik kan thans niet getrouw zyn aan myzelven, zonder ontrouw te zyn aan Valentino, Hy meent deezen nacht met eene ladder van touw in het venfter te klimmen van de goddelyke Sylvia, hy heeft my. zeiven tot vertrouweling van zyn' aanflag gemaakt. Nu zal ik haar' Vader terftond gaan kennis geeven van haare vermomming, en beflotene vlucht die dan woedende van toom Valentino zal verbanden i want hy wil, dat Thurio met zyn dochter Aa 5 2aj

Sluiten