Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

378 De TWEE EDELLIEDEN van VERONA,

zal trouwen. Maar , wanneer Valentino flechts vertrokken is, dan zal ik wel fpoedig door de eene of andere list het verwaand voorneemen van den dommen Thurio weeten te dwarsboomen, o, Liefdel verleen my vleugels om myn voorneemen te doen fpoeden, even gelyk gy my verftand verleend hebt om deezen aanflag te verzinnen!

TIENDE TOONEEL.

Het Tooneel verheeld eene kamer in het huis van Julia ie Verona.

Julia, Lucetta.

Julia.

Geef my raad, Lucetta. — Myn lief meisje, ftaa my by; om der liefde wille fmeek ik het u, wier hart het gedenkboek is, waarin alle myne gedachten duidelyk geprent en gegraveerd ftaan. Leer my, geef my het een of ander goed middel aan de hand, hoe ik, zonder myne eer te benadeelen , eene reis zal kunnen doen naar myn* waarden Proteus.

Luce ta. Ach! Mevrouw, de weg is verdrietig en lang. Julia.

Een* waar-godvruchtig' pelgrim valt bet niet verdrietig geheele Koningryken met zyne zwakke fchreden af te metten, veel minder zal het verdrietig vallen voor haar, die de vleugelen der liefde heeft, en vooral wanneer die viugt gefchied naar een zo waard en zo volmaakt voorwerp als myn Proteus.

L u c e t t a.

Wacht liever tot Proteus terug komt.

Sluiten