Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S L T S P E L. 391

Proteus. (Tegen Launce.) _ Loop fchielyk, knaap, loop fchielyk, en gaa hem zoeken.

Launce. Holla hee! Holla heel _ Proteus.,

Wien ziet gy?

Launce.

Hem, dien wy zoeken , daar is geen haair op zyn hoofd of het is van Valentino.

Proteus.

Valentino?

Valentino.

Neen.

P roteus.

Wat dan, zyn' geest?

Valentino, Geen' van beiden

Proteus.

Wat dan?

Valentino. Niets. Launce Kan niets fpreeken? Mynheer, aal ik toeflaan?

Proteus. Wien wilt gy flaan ?

Launce.

Niets.

Proteus.

Schelm, laat ftaan.

Launce.

Wel, Mynheer, ik zou maar op wet» flaatr, eilieve. ... 0teus Ik zeg, laat ftaan. Vriend Valentino een woord.

Valentino. Myne ooren zyn geflopt,+zy kunnen geen goed

Sluiten