Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3«* Di TWEE EDELLIEDEN vanVERONA,

nieuws hooren; zozeer zyn zy reeds met kwaade tyding vervuld.

PbOTIUIi

Dan zal ik de myne in de ftüzwygendheid baen ^echt™*"' de2elVe is hard' -waalykluidende,

Is Sylvia dood?

Prote us,

Neen, Valentino

Valestibo» Is zy my dan ontrouw geworden?

Pro te us. Neen, Valentino.

Valentino, Wat hebt gy dan voor nieuws?

Launce.

Mynheer, daar gaat een gerucht, dat kt Ce. hangen zyt. 67 B

P roteus.

Neen, dat gy gebannen zyt, dat is het nieuws, vanhier, van Sylvia, en van my, uwen vriend. Valentino. Ach, dien bitteren ramp heb ik alreeds moeten verneemen, en nu zal my de overmaat van denzei ven nog krank doen worden. Weet Sylvia, dat ik gebannen ben ? ' Proteus.

Ja wel, en zy heeft over dit vonnis, dat nog onherroepelyk in zyne volle kracht berust, eene zee van vochtige paarien voor de voeten van haa. ren onverbiddelyken vader uitgeftortj met deeze heeft zy zich op haare kniSn voor hem vernederd, onder het wringen van haare handen, die zo blank waren, als of zy door droefheid bleek waren geworden. Maar noch gebogene knign, noch opee. hevene banden, noch zuchten, noch jammerklag»sn, noch een zilveren ftroom vaa traanen konden

haa-

Sluiten