Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 393

haaren mededogenloozen vader vermurwen. Want Valentino moet fterven zo hy aan dit Hof gezien word; en daarenboven heeft haare voorbede den Hertog zd verbitterd, toen zy verzocht, dat gy mogt herroepen worden, dat zy, onder ftreng be« vel, in eene naauwere bewaaring gebragt wierd. Valentino. Niets meer; ten zy, dat het volgend woord.dat gy fpreekt eenigen kwaadaartigen invloed heeft op myn leven; indien dit zo is, bid ik u, dat gy het in myne ooren doet klinken, als een middel om een einde van myne eindelooze droefheid te maaken.

Proteus.

Houd op te jammeren over iets, dat gy niet helpen kunt, en bedenk hulp tegen hetgeen, dat gy bejammert. De tyd is de vader en opvoeder van alles goeds. Offchoon gy hier vertoeft, kunt gy echter uwe minnaares niet zien , en zo gy lang vertoeft dan verkort gy uw leven. Hoop is deftafder minnaars; wandel met denzei ven vanhier, enbedien u daar van tegen wanhoopige gedachten. Uwe brieven kunnen hier komen, fchoon gy niet hier moogt komen, welken, wanneer gy die aan my zend, ik onmiddelyk aan den melkwitten boezem van uwe minnaares zal overgeeven. Het is thans geen tyd om klagten te uiten; kom, ik zal u buiten de ftadspoort geleiden, en, éér wy fcheiden, in het breede fpreeken over.alles, dat eenige betrek, king kan hebben tot uwen minnehandel. Overdenk uw gevaar, zo a! niet om u zei ven, doe het dak ter liefde van Sylvia, en gaa met my.

Valentino.

Ik bid u, Launce, indien gy myn' knecht ziet zeg hem, dat hy zich haast, en my aan de Noordl poort opwacht.

Bb s Pro.

Sluiten