Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

394 Di TWEE EDELLIEDEN vahVERONA, Proteus.

Loop been, knaap, gaa hem zoeken. Kom Valentino.

Valehtino. Acb! waarde Sylvia! o, Ongelukkige Valentino! (Valentino en Proteus vertrekken)

VIERDE TOONEEL.

Launce, en een weinig, laater Speed.

Lauhce. (alleen.")

Zie. ik ben maar een gek, en evenwel heb ik verftand genoeg om te denken , dat myn Meefter eene foort van een' fchurk is ; maar dat is hetzelfde als hv maaralleen een fchurk is. Daar leeft geen mensch, die weet, dat ik verliefd ben; en evenwel ben ik verliefd; maar dat zal men met geen paardentoom uit my trekken, en ook niet, wie het zv, waarop ik verliefd ben,en evenwel is het een vrouwsperfoon; maar welk een vrouwsperfoon het zy , zou ik zelfs aan myzelven niet willen zegeen; en evenwel is het eene melkmeid; en evenwel is het geen meid, want zy heeft peeten gehad; en evenwel is het al eene meid, want zy is de meid van haar* Meefter, en zy dient voor loon; zv heeft meer goede eigenfchappen dan een waterhond, en dat is al veel voor een' eenvoudig christenmènsch. Hier is de katte loog (by baalt een tatier uit zyne borst) van haare eigenfchappen: primo, zy kan haaien en brengen; welnu, een Jaard kan niet meer doen. Neen, een paard kan niet haaien, maar alleen brengen, daarom is zy beter dan een knol. Item, zy kan melken; zie, en dat is eene groote deugd voor eene meid met fchoone handen. Speed.

Sluiten