Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L 39S

Speed Op bet Tooneel komende.') Hoe is het, Signor Launce? Hoe vaart uw heerichip ?

Launce. Mynheers fchip ? Wel, dat vaart op zee. Speed.

AI weder die oude fout; dat gy de woorden verkeerd opvat. Wat nieuws dan in uw papier? Launce.

o, Het allerzwartst nieuws, dat gy ooi) gehoord hebt.

Speed. Wel, man, hoe zwart»*

Launce. Wel, zo zwart als inkt.

Speed. Laat het my dan leezen.

Launce.

Schaam u wat, domoor, gy kunt niet leezen.

Speed. Gy liegt, ik kan wel.

Launce.

Ik zal u eens tojtfen; zeg my, wie heeft u geteeld ?

Speed.

Wat droes.' de zoon van myn' grootvader. Launce.

o, Ongeletterde beuzelaar, het was de zoon van uwe grootmoeder; dat bewyst, dat gy niet leezen kunt.

Speed.

Kom, kom, gek, toets my in "het papier. Launce.

Daar is het, en Sint Nicolaas zy uw helper 1

Speed. Item, zy kan melken

Launce.

Ja, dat kan zy.

Spie».

Sluiten