Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

396 Dje TWEE EDELLIEDEN va» VERONA, Speed.

Item, zy brouwt goed bier.

Launce.

En daarom zegt ons Engelsch fpreekwoordr „ Gezegend moet gy zyn, gy brouwt goed bier.". Speed. Item, zy kan naaijen.

Launce.

Pat is ook goed.

Speed. Item, zy kan breiden.

Launce.

Nu, wat wil men meer van een meisje hebben ? Speed.

Item, zy kan wastenen en fchuuren. Launce.

Dat is eene groote deugd, dan hoeft zy niet gewasfehen en gefchuurd te worden.

Speed. Item, zy kan fpinnen.

Launce.

Dan kan ik op myne muilen gaan, als zy de kost met fpinnen kan verdienen.

Speed.

Item, zy heeft veele naamlooze deugden. Launce.

Dat is zo vee! te zeggen, als bastaard deugden, die haare vaders niet kennen, en dus geene naamen hsbben.

Speed. Hier volgen haare ondeugden.

Launce-

Zo juist op de hielen van haare deugden.1 Speed.

Item, men kan haar niet kusfen als zy 's morgens nuchteren is, uit hoofde van haar' Hinkenden adem.

L aun.

Sluiten