Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o4 De TWEE EDELLIEDEN vanVERONA, VIERDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld een boscb op den voeg naar Mantua.

Eenige Struikroovers, Valen\ tinof Speed.

Eerste Roover. Mannen, Haat vast, ik zie reizigers.

Tweede Roover. Al zyn 'er ook tien, vreest niet, maar velt hen neder. (Valentino en Speed komen op.)

Derde Roover. Staa, Signor, en geef ons alles, dat gy by u hebt; zo niet dan zullen wy het u doen doen, cn u uitplunderen.

Speed.

Ach! Mynheer, wy zyn verloren; dit zyn die booswichten, voor welken de reizigers zo be. vreesd zyn.

Valentino. Myne vrienden. . . .

Eerste Roover." Neen, Mynheer, dat is zo niet, wy zyn uwe vyanden.

Tweede Roover. t Houd u flil, wy zullen hem hooren.

Derde Roovep. Ja, by myn' Daard, dat zullen wy doen; want hy fchynt een fchiklyk man.

Valentino. Weet dan, dat ik weinig goed te verliezen heb; ik btn een man, dienjet ccgenfpoedmoetworfte

len;

Sluiten