Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. io$

len; deeze kleederen zyn al myn rykdom, en zo gy my daarvan berooft, dan ontrooft gy my alles, dat ik nog over bad.

Tweede Roovek» ., Waar heenen reist gy.

Valentino.

Naar Verona.

Eerste Roover. Vanwaar komt gy?

Valentino.

Van Milano.

Derde Roover. Hebt gy u lang daar opgehouden?

Valentino. Zestien maanden, en ik zou misfchien langer daar gebleven zyn , indien myn ongelukkig lot my niet gedwarsboomd had.

Eerste Roover. Hoe zyt gy dan vandaar gebannen ?

Valentino. «

Ja.

Tweede Roover. Om welke misdaad?

Valentino. Om iets, dat my nu hard valt te herhaalen; ik doodde een' man, wiens dood ik nu grootelyks be.' treur; maar ik heb hem mannelyk in een tweegevecht gedood, zondereenig ongeoorlofd voorrecht of lafhartig verraad.

Eerste Roover. o, Laat u dat nooit berouwen, al was het ook zo gefchied. Maar zyt gy om zulk eene geringe misdaad gebannen?

Valentino. Ja, en ik was wel verheugd over zulk een (genadig) vonnis.

Eerste Roover. Verftaat gy vreemde taaien?

Cc 3 Va.

Sluiten