Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 De TWEE EDELLIEDEN van VERONA,

Valentino. De reizen van myne jeugd hebben my dat geluk gefchonken, anders zou ik veelmaal verlegen geweest zyn.

Derde Roover. By de kaale kruin van Robin Hood's vetten monnik i deeze knaap zou goed zyn om koning te weezen over onze woefte bende.

Eerstf Roover. Wy zullen hem hebben. Een woord, Heeren. (D< Roovers fpreeken Jlil met eikanderen.

Speed.

Mynheer, word ook een van hen; het is eene aanzienlyke foort van dievery.

Valentino.

Zwyg, fchurk.

Tweede Roover. Zeg ons eens, hebt gy iets in den zin?

Valent ino. Neen; niets dan myn fortuin te zoeken.

Derde Roover. Weet dan, dat fommigen van ons edellieden syn, welken door de driften van eene toomeloo» ze jeugd uit het gezelfchap van braave lieden verbannen zyn. Ik zelf ben uit Verona gebannen omdat ik eene jonge Juffer wilde fchaaken, die eene ryke erfgenaame en nabeiiaande van den Hertog was.

Tweede Roover. En ik uit Mantua , omdat ik een' Edelman in myne drift een' dolk in het hart gefloten heb. Eerste Roover. En ik ook voor dergelyke beuzelachtige misdaaden als deeze. Maar, tot de zaak: want wy haaien onze misdaaden alleen op om u rede te geeven van dit onwettig leven, dat wy leiden; dewyl wy, eensdeels, u begaafd zien met'eene goede geftalte, en dewyl gy daarenboven, volgens uw zeggen,

es®

Sluiten