Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.4.3° De TWEE EDELLIEDEN van VERONA,

Sylvia, dan uit haat tegen Eglamore, die haar verzeit. (Proteus vertrekt.)

Julia.

En ik zal volgen meer om die liefde te dwarsboomen, dan uit haat tegen Sylvia, die om de liefde gevlucht is.

DERDE TOONEEL.

Het Tooneel is in bet Boscb.

Stlvia, Roovers.

Eerste Roover. Kom, kom, wees geduldig; wy zullen u bv ens Opperhoofd brengen. ,' . Sylvia. Duizendmaal grooter ongelukken dan dit hebben my reeds geleerd dit mee geduld te draagen. Tweede Roover. Kom, voert haar weg.

Eerste Roover. Waar is de Edelman, die haar verzelde?

Derde Roover Dewyl hy fnel ter been was, is hy ons ontvlucht; maar Mozes en Valerius volgen hem na. Gaa gy met haar naar het westeinde van het bosch, daar is onze Kapicein; en jaag gy hem na, die ons ant. fnapt is, het bosch is rondom bezet, hy kan ons niet ontkomen.

Eerste Roover. (tegen Sylvia.) Kom, ik zal u naar het hol van ons Opperhoofd brengen. Vrees niet, hyis een edelmoedig man, die geene vrouw ooit onbehoorlyk zal handeler.

s yl vi a,

Ach! Valentino! dit alles lyd ik om u.

VIER-

Sluiten