Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

440 AANMERKINGEN op De TWEE EDEL*

Pag. 338. Reg 3, 4. „ myn Vader verwacht myne komst op de ha.. „ ven, om my aan boord te zien gaan."

Dit is een elen üg vergryp van den Dichter tegen de Aardrykskunde! Milano en Verona, twee Steden midden in Italisn naar de Zee te doen verhuizen, aldaar van havens en fchepen te fpreeken , en de menfchen over zee van de eene plaats naar de andere te laaten reizen 1 Dit is te grof.

Vertaaler.

Pag. 347. Reg. 18'

„ anderen om nieuwe en onbekende landen te „ ontdekken i "

Ten tyde van Shakespeare waren de reizen ter nadere ontdekking van America fterk in zwang. En men vind in de dagverhaalen der Reizigers van dietyden, dat de zoonen van Edellieden, en an. deren uit de aanzlenlykfte Huizen van Engeland , zeer dikwyls zodanige togten ondernamen. Zoals de Fortescues, de Colutons, de Thornbills, deFARMERS.de Pickerings, de Littletons, de Willoughbys, de Chesters, de Hawleys, de Bromleys, en veele anderen. Op dien toenmaal heerfchende gewoonte, heeft de Dichter menigmaal het oog, en tracht die overal aan te pryzen.

Dr. Warburton.

Pag. 348. Reg. 4—7.

„ Ik denk, dat bet uwe Hoogedelbeid niet on„ bekend is, dat zyn vriend, de jonge Valentino „ zyne opwachting maakt by den Keizer in deszelfs „ vorflelyk Hof. "

Deeze uitdrukking is volftrekt flrydig met de plaats en met den perlöon, die overal in het Huk voor. komen, Valentino word gezegd in Milano te Zyn, welke ftad het eigentlyk verblyf van den Keizer niet kan genoemd worden, offchoon het eene Keizerlyke Provincie is; daarenboven word de per-» foun, die hier Keizer genoemd word, het geheel

ftuk

Sluiten