Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ui AANMERKINGEN op DeTWÉEED'EL-

Warburton zeer wel bekend is roet den minnehandel van Clymene . heeft echter de Dichte1" het in dien zin niet gemeend.

Canons.

Ibid. , ■

Gy zyt een Phaëton in uwe drift, zonder deszelfs voorrechten te hebben; gy zyt niet de zoon van een' God, maar van een' gemeenen fterveling, Merops is uw waare vader, fchoon zulks valfchelyk aan PhaSton verweten wierd.

Da. Johnson.

Ibid.

Myns oordeels wil de Hertog hiermede te kennen geeven, dat gelyk Phaöton , (fchoon da zoon van een' God) naar veel te hooge dingen ftreefde, het [aan Valentino , die van veel geringer geboorte was danhy, het nog vee! minder voegde naar hethuwelyk met zyne dochter te ftaan; en om hem dit des te beter te doen gevoelen, noemt hy hem „ zoon van Merops;" welke afkomst aan Phacthon door Epafhus ten onrechte verweten wierd. Zie, Ovid. Metam. Lib. l.vs. 754,

Vertaaler.

Pag. 394- Reg. 13.

„ als by maar alleen een fcbwk is." Launce wil zeggen; „ indien ik ook maar geen veinzende fchurk ben, want daar leeft geen „ mensch,' enz.

Canons.

Pag- 395- Reg. 5. (.van onderen.)

„ Sint Nicolaas zy uio belper! " Dat St. Nicolaas de Patroon was van de Schoolkinderen is algemeen genoeg bekend. De rede hiervan is waarfcbynlyk deeze; dat de Legende der Heiligen vertelt, dat hy reeds Bisfchop geweest is, toen hy nog een kind was. In de Cathedraale Kerk te Salisbury is nog eene oude Graftombe

van

Sluiten