Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N A A M L Y S T. vrr

N. Byl, Boekhandelaar te Amfteldam. Jacob Bynema,,te Zaandam. C. D. V. A. te Amfteldam.

N. H. van Cbaranten , te Rotterdam." m Pieter Clifford Kocq Hz., Raad en Oud-Schepen

der Stad Delft, Bewindhebber der Ed. Weft.

Indifche Compagnie op de Maas. Jacobus Ceenraads Juniorszaon, te Amfteldam; groot

Papier, met Proefpl. P. Coenradie, Boekhandelaar te Amfteldam. W. Coertfe Junior, Boekhandelaar, té Amfteldam,

Twee Exemplaaren. Joan Hanius Coetze , te Amfteldam ; groot Pa«

pier.

B. P. van Cappello, te Middelburg. Hendrik Cramer, Pharm. Stud. te Utrecht. Ab. da Cofia Iz,, te Amfteldam.

S, J. Dekker, Boekhandelaar te Zaandam. Elf

Exemplaaren. J. H. van Delden, Boekhandelaar te Haarlem. F, Does Pz., Boekhandelaar te Leiden. ZesExem?

plaaren.

Abraham Dorland, te Zaandam. Francais Duffer Cbrisftoffelz>, te Dordrecht. Willem Duizenberg, te Amfteldam. ,„ Cornelis Duyn, te Zaandam. J.vanDriel, Boekhandelaar te Utrecht. Twee Exemplaaren.

C. S. van den Dries, Boekhandelaar te Rotterdam.

Twee Exemplaaren.

* 4 B.

Sluiten