Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSOONEN.

Ca jus Marcius Coriolanus, een Edele Romein.

Titus Lartius, \Veldbeeren tegen de VoU Comixius, S fcers.

MeneniusAgrippa, Vriend van Coriolanus.

Sicinius Velutüs, IGemeensmannen van Junius Brutus, S Romen.

TüllusAufidius, Veldheer der Volfcers. Een onderbevelhebber van Aufidius. Marcius, Het Zoontje van Coriolanus. Zaamengezworenen met Aujidius tegen Coriolanus. Volümhia, Moeder van Coriolanus. Viroim a, Gemaalin van Coriolanus. Valbria, Vriendin van Virginia.

Romeinfcbe en Volfcifcbe Raadsbeeren, Bouivmie. Jters, Gerechtsdienaars , Krygsknecbten , Gemeen. JJtenaars van Aujidius, en ander Gevolg.

Het Tooneel is gedeeltelik te Romen, en gedeeltelik op bet Grondgebied der Volfcers en Antiaten.

C. Af.

Sluiten