Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

TREURSPEL.

EE RSTE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Toeneel verbeeld eene ftraat te Romen.

Eenige Oproerige Burgers met Jlokken , knodfen, en andere Wapenen, komen op bet Tooneel.

Eerste Burger.

Hoort my fpreeken éér wy verder gaan. Allen.

Spreek, fpreek!

Eerste Burger. Gy hebt befloten liever te fterven dan honger te lyden?

Allen. Befloten, befloten!

Eerste Burger. Vooreerft weet gy, dat Cajus Marcius de voor* naamfte vyand der burgers is.

Allen. Wy weeten het, wy weeten het!

Eerste Burger. Laaten wy hem om het leven brengen , en dan zullen wy zeiven den prys van het koorn kunnen ftellen. Is dit een befluit?

Allen.

Spreek niet meer daar over, laat het gefchieden.' Voort, voort.'

A a Twbi»

Sluiten