Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 23

Iegermagt opgetrokken is. Uw gemaal en Titus Lartius hebben het beleg nedergeflagen voor Corioli; zy zullen ongetwyfeld de overhand behouden, en fchielyk een einde van den oorlog maa. ken. Dit is op myne eer waar, en daarom bid ik u, dat gy met ons gaat.

Vibginia.

Verfchoon my, bid ik u, waarde Valeria, in het vervolg zal ik u in alles ten wille zyn. Volumnia-

Laat van haar af, Valeria. In die gemoedsgeftalte , waarin zy thans is, zou zy onze vreugd ilechts verftooren.

Va leb. ia. Dat geloof ik inderdaad ook. Vaarwel dan. Kom,waarde Volumnia. Nog eens Virginia,zend uwe plegtige treurigheid ter deurre uit, en gaa met ons.

Virginia. Neen, op myn woord, Mevronw, ik kan nietIk wenfch u beide veel vermaak.

Valeria. Welnu, vaarwel dnn.

{Volumnia en Valeria vertrekken, en na baar ook Virginia.)

ZEVENDE TOONEEL.

Het Tooneel is voor de vnallen van Corioli. Cajus Marcius, Titus Lartius, Be.

vel hebbers, KrYGSKNECHTEN, een

Bode.

Coriolanus. Gints komt een Bode- Ik wil wedden, dat zy flaags zyn geweeft.

B 4 T. Lar.

Sluiten