Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34. CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

in te houden; want, wanneer wy den flag verlie» zen, kunnen wy toch de ftad niet behouden. OnderbevelhebberVrees niet voor onze zorg, Mynheer.

T. Lartius, (tegen zyn hygsvolk.) Trekt aan. (Tegen den Onderbevelhebber) fluit de poorter achter ons. (Tegen den Gids) Kom hier, Leidsman, geleid ons naar het Romeinfch Leger.

ELFDE TOONEEL.

Het Tooneel is op bet Slagveld.

(Men boort Krygsgefcbrei van binnen-)

Cajus Marcius, Tullus Aufidius,

(Elk van eene byzondere zyde op bet Tooneel ke. mende.)

Coriolanus. Ik wil met niemand ftryden dan met u, want ik haat u meer dan een' meineedigen.

Aufidius. Onzer beider haat is even groot; Africa heeft geene flangen , waarvan ik grooter afgryzen heb dan van uwen roem, en yverzucht. Staa pal. Coriolanus. Laat hy, die het eerft wykt, des anders flaaf zyn , en de vloek der Goden treffe hem hierna, maal*.

Aufidius. Indien ik vlucht, Coriolanus, dryf my dan vry als een' haas.

CORI-

Sluiten