Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

4?

heeft ook een' ontfangen ,• en thuis is nog een voor u, Menenius,

M. Agrippa. Dan zal ik dezen avond myn huis op fielten zetten. Hoe, een brief voor my!

Virginia,

Ja, ik vreet het zeker; daar is een brief voor u; ik heb dien gezien.

M. A gripp a.

Die brengt my een inkomen van zeven Jaaren gezondheid j en geduurende dien tyd duif ik alle Doélors vry uitlachen. Het beft geneesmiddel van Galenus is maar kwakzalveiy, en in vergelyking van die behoedmiddel niets meer dan een paarde, drank. Is hy niet gewond? Hy was altyd gewoon gewond thuis te komen?

Vjr ginia.

o, Neen, neen, neen.

Volumnia.

Ja, hy is gewond, en ik zeg de Goden daar» voor dank.

M. Agrippa. Ik ook, indien het niet te erg is. Brengt byeenige tyding van overwinning mede? Wonden voegen hem.

Volumnia. Aan zyn voorhoofd, Meninius. Hy keert voor de derde maal met den eikenkrans terug.

TT ^' A gfi,pj'a.

tyd? T" Aufidius naar behooren gekas»

Volumnia. Titus Lartius fchryft, dat hy met hem geftredea fleert, maar dat Aufidius terug geweken is.

M. A gripp a,

Het was ook zyn tyd, dat wil ik hem wel ver. zekeren. Indien ik 'er by geweeft was, dan zou ik voor alle de kiften in Corioli, en al het goud,

dat

Sluiten