Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treurspel; 4s

M. A g riff a. Nu is het zeven-en-twintig ; elke wond was het graf van een" vyand. (Men boort van binnen trompetten en vreugdegejuich) Hoort' De trompetten.

Volumnia. Dit zyn de voorboden yan Marcius; voor hem uit komt vreugdegejuich , en achter zich iaat hy traanen na; De dood, dat akelig fpook, ruft in zyn' fterkgefpierden arm, die opgeheven, en wederom nedergelaaten zynde de menfchen doetfterven.

DERDE TOONEEL.

De Voortgen, Cominius, Coriolanus, Titus Lartius, Bevelhebbers, Kr y gsknec h t en , Een He» ra ut.

Coriolanus komt tuffcben Cominius en T. Lartius geleid, en met een' eikenkrans gekroond, onder trompettengefcbal op bet Tooneel.

Her aut.

Weet, Romen, dat Cajus Marcius geheel alleen binnen de muurcn van Corioli geftreden heeft, en daar met roem een' toenaam ■ verkregen heeft. Wees derhal ven welkom in Romen, beroemde Coriolanus! (Trompettengefcbal.)

Allen.

Welkom in Romen, beroemde Coriolanus j

Coriolanus. Niet meer hier van! Het beleedigt myn hart. Ik bid u, niets meer.

Cominius. Zie uwe Moeder, Mynheer.

D Ve-

Sluiten