Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

Brutus.

Gy hebt gehoord, hoe hy met het volk denktte bandelen.

Sicinius. Laaten zy zyn voorneemen maar eens merken/ Hy zal hen aanzoeken, even als of hymet verach. ting befchouwde, dat het aan hen ftaat te befchikken over hetgeen, waarom hy hen verzoekt. Brutus. ( Kom, wy zullen hen bericht gaan geeven van hetgeen hier is omgegaan. Ik weet, dat zy ons op de Markt wachten.

ZEVENDE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld de Markt te Romen.

Eenioe Buboer.

Eerste Burger. Eens voor al; wanneer hy ons om onze Hemmen verzoekt dan kunnen wy hem die niet weigeren. Tweed e Borger. Wy kunnen, indien wy willen.

Derde Burger. Wy hebben de magt om dat te doen aan onf zeiven , maar het is eene magt, om welke uit te voeren wy geene magt hebben; want wanneer hy ons zyne wonden toont, en ons zyne daaden ver. haalt, dan behooren wy onze tongen in zyne wonden te leggen, en in de plaats van dezelve te fpree. ken; en als hy ons zyne heerlyke daaden meld, dan moeten wy hem onze erkentenis melden. Ondankbaarheid is monilerachtig, en ondankbaar te zyn zou de Gemeente monilerachtig maaken; en dewyl wy leden van de Gemeente zyn, zouden wy dus ons zeiven tot monilerachtige leden maaken.

Eer.

Sluiten