Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 6S

Eerste Burger. En een klein weinig zal genoeg zyn om hem van ons niet beter te doen denken ; want eens, toen wy oproer maakten om het koorn, ontzag hy zich niet ons de veelhoofdige menigte te noemen. Derde Burger. Veelen hebben ons dus genoemd, niet omdat fommigen van ons bruine, of zwarte , of gryze, of kaale hoofden hebben, maar omdat onze verHanden zo veelkleurig zyn ,* en inderdaad ik geloof; dat zo allen onze verftanden eens uit ééne harfen. pan konden uitvliegen, datzy Ooft, Weft, Zuid, en Noord, zouden vliegen, en hunne eensgezindheid nopens een' rechten weg zou hierin beftaan, dat zy allen te gelyk naar allen de ftreeken van het kompas zouden vliegen.

Twee de Burger. Denkt gy dat? Naar welken kant denkt gy, dat myn verftand kan vliegen ?

Derde Burger. o, Uw verftand zou zo gaauw niet wegvliegen als dat van een ander, omdat het zo vaft ineen domkop ingeleid is, maar zo het los kwam zou het voorzeker naar het zuiden vliegen.

Tweede Burger. En waarom juift naar dien kant ?

Derde Burger. Om zichzelf in een' dikken nevel te verliezen; en als dan drie vierde deelen daarvan tot een' ftin. kenden mift verfmolten waren, dan zou het vier. de gedeelte om der confcientie wille terug keeren om u aan een wyf te helpen.

Tweede Burger. Gy kunt toch nimmer uwe kuuren laaten, Gy kunt.... gy kunt.

Derde Burger. Hebt gy allen befloten hem uwe Hemmen te geeven? Maar. dat kan ook niet fcheelen; de meeste

Sluiten