Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏO CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

Derde Burger. Hy heeft ons waarlyk rechtuit voor den gek ge. houden.

Eerste Burger. Neen, het is zyne gec-oone manier vanfpreeken. Hy heeft niet met ons gefpot.

Tweede Burger. Niemand van ons,-dan gy alleen, zegt anders, dan dat hy ons met verachting behandeld heeft. Hy moest ons de tekenen van zyne verdienden getoond hebben, naamelyk de wonden, die hy voor het Vaderland ontfangen heeft.

Sicinius. Hoe l dit heeft hy immers zekerlyk gedaan ?

Allen. Njen, niemand beeft die gezien.

Derde Burger. Hy zeide, dat hy wonden had, die by onder vier oogen kon toonen ; hy zwaaide zyne muts op eene verachtelyke wyze, en zeide; Ik zou gaarne Bun gemeester willen zyn , maar het oud gebruik ftaat my dit niet toe, dan met ulieder toeftemming;geeft my derhalven uwe toeftemming. — Toen wy hem dit beloofden, toen was het: Ik dank u voor uwe ftemmen, — ik dank u, — voor uwe allerlieffte ftemmen, — nu gy my uwe ftemmen gegeven hebt, heb ik niets meer met u te doen. — Waren dit geene fchimpredenen ?

Sicinius. Hoe, zyt gy dan zo onkundig geweeft van dit met te bemerken; of zo gy het bemerkt hebt, zyt gy dan zó kinderachtig - vriendelyk geweeft , dat gy hem evenwel uwe ftemmen gegeven hebt? Brutus.

Kond gy hem niet gezegd hebben gelyk wy u ondemcht hadden; Dat, indien hy, even als toen hy nog een gemeen onderdaan van den Staat was, en zich altyd uw' vyand toonde, onophoude-

lyk

Sluiten