Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

Derde Buroe r. Hy is nog niet beveiligd, wy kunnen hem noe afkeuren. *

TwebdeBurger. En wy zullen bem afkeuren; ik zal wel vyfhonderd ftemmen weeten te vinden, die zo luiden zullen.

Eerste Burger. En ik wel tweemaal vyfhonderd, en hunne vrienden om die te onderfteunen.

Beo tus.

Gaat terilond vanhier, en zegt aan deeze vrienden dat zy een' Burgemeefter gekozen hebben dis hen van hunne vryheden zal berooven; maakt, dat zy niet meer Hem hebben dan honden, die me' nigraaal om hun blaffen geflagen zyn, en echter gehouden worden om te blaffen.

Sicinius. Laaten zy allen byëenkomen en na een ryper overleg allen ulieder dwaaze verkiezing herroepen Dringt aan op zyne trotsheid , en op zyn' ouden haat tegen u; vergeet daarby ook niet, met welke verachting hy het neJrig kleed gedragen heeft; hoe Dy, by zyn aanzoek, u befchirupte; zegt, datniets anders dan uwe genegenheid, by het overdenken van zyne dienilen , u belet heeft op zyne houding acht te geeven , welke hy op de fpotachtigfte, en onvoeglykfte wyze fchikte, naar den verouderden haat, dien hy u toedraagt.

Brutus.

Schuift zelfs vry de fchuld op ons, uwe Ge. ineensmannen; zegt, dat wy getracht hebben oma niettegenftaande alle beietfelen, over te haaien * dat gy hem zoud verkiezen.

S IC IK x us.

Zegt, dat gy hem verkozen hebt, meer op ons bevel, dan beftuurd door uwe eigene genegenheid, en dat uwe harten, meer ingenomen met hetgeen

a

Sluiten