Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

Bxutus.

Laaten zy hunnen gang gaan , het is beter, dae wy deeze muitery waagen, dan voorzeker op eene veel grootere blyven wachten» Wanneer hy, vol' gens zyn' aart, tot toorn verwekt word, door hun < ne weigering, dan zullen wy daarop acht geeven, •n met zyne gramfchap ons voordeel doen. Sicinius.

Kom, laaten wy naar het Capitool gaan; wy kunnen daar éér zyn dan de toevloed van het volk, en dus zal dit oproer , gelyk het gedeeltelyk is, van hen fchynen te komen, of fchoon wy het aan« geftookt hebben. (Zy vertrekken.)

Minde van bet Tweede Bedryf,

DERDE

Sluiten