Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U CAJUS AMRCIUS CORIOLANUS.

zaam my, ik beveel het u, en volg my naar deverhoorplaats. (Hy Jliat de band aan Coriolanus.') Coriolan us. Laat los, oude bok.

Allen.

Wy zullen hem in zekerheid brengen.

Cominius. Houd de handen van hem af; oude man.

Coriolanus, Laat los, uitgeteerd ding, of ik zal uwe fehonken uit uwe kleederen fchudden.

Sicinius, Staat my by, Burgers.

TWEEDE TOONEEL.

Eene menigte vau het gemeen komt met de Dienaars op bet Tooneel

M. Agrippa. Wat meer ontzag van beide kanten.

Sicinius, (tegen bet Folk.) Hier is by, die u alle uwe magt wil ontrooven.

Brutus. Vat hem, Dienaars.

Allen. Slaat hem dood! Slaat hem dood!

Tweede Raadsheer. Wapen' wapen.' wapen! (Zy Jcbieten allen toe op Coriolanus.) Gemeensmannen ? Edelen.' Burgers! Houd op! — Sicinius.' Brutus' Coriolanus! Bssr. gers / houd op!

Al len.

Stil, flil, ftil.' Staat! houd op! weeft ftil!

M. Agr i ppa. Wat zal 'er gefchieden? — lk ben buiten adem ; daar is eene algemeene verwarring, op handen. Ik.

kan

Sluiten