Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.. 85

kan niet fpreeken. Gemeensmannen, Coriolanus, hebt geduld; fpreek gy, Sicinius.

Sicinius. Hoort my, mannen • Hoort myt Allen.

Laaten wy onzen Gemeensman hooren. Stil, tril! (tegen Sicinius.) Spreek, fpreek, fpreek/ Sicinius.

Gy fta3t op het punt van alle uwe vryheden ta verliezen; Marcius tracht u die alle te ontrukken, die Marcius, welken gy onlangs tot Burgemeefter benoemd hebt-

M. Agrippa. Foei! foeil foei! Dit is de rechte weg om bet vuur aan te ftooken, niet om het uit te blusfchen. Eerste Raadsheer. Om de Stad te verderven, en tot den grond toe te Hechten.

Sicinius. En wat is de Smd anders als het Volk?

Allen. Wel gezegd, het Volk is de Stad.

Brutus.

Wy zyn met algemeene ftemmem veikozen tot Overheden van het Volk.

Allen. En dit ault gy blyven.

M. Agrippa. Naar alle waarfchynlykheid.

Coriolanus Dat is de rechte weg om de Stad tot den grond toe te fiechten, om de daken met de fundamenten gelyk te maaken, en om alles, dat nu nog eenig onderfcheid maakt, te begraaven onder de puinhoopen van eene algemeene verwoefting.

Sicinius. Dit zeggen verdient de dood.

F 3 - B*v

Sluiten