Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

82

M. Agrippa.

Zyn aart is te edel voor deeze waereld; by zou Neptunus niet willen vleijen om zyn'drietand, of Jupiter om zyn' bhkfem; zyn mond is zyn hart, gergeen zyne borft fmeed, dat moet zyne tong koelen, en wanneer hy toornig is vergeet hy. dat hy ooit de dood heeft hooren noemen. (Men hoort gerucht van binnen) Hooit, hoe fraai zy huishouden.

Twiede Raadsheer, Ik wenfehie wel, dat zy allen op hunne bed. den lagen.

M. Agrippa, En ik, dat zy in den Tiber lagen. —Wat droes5 kon hy niet vriendelyk met hen fpreeken? (Sici* nius en Brutus komen met bet Volk voeder op bet Toa< neel.)

Sicinius. Waar is die adderflang, die de ftad zoekt te ontvolken, en zelfs alles te zyn?

M. Agrippa. Achtbaare Gemeensmannen....

Sicinius. Hy zal geweldigerhand van de Tarpejifche rots afgeworpen worden. Hy heeft zich tegen do wetten aangekant, en daarom zuilen de wetten hem eenig verder rechtgeding ontzeggen, dan de ge. ftrengheid der algemeene magt, welke hy zo veracht heeft.

Eerste Burger. Hy zal ondervinden, dat de edele Gemeensmannen de mond zyn van het Volk, en dat wy bunne handen zyn.

Al het Volk. Dat zal hy, weeft daarvan verzekerd.

M. Agrippa, Vrienden» vrienden»

F 5 Sr.

Sluiten