Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T R E U R S P E U

9%

komen, of het zou de ergfte gevoelen kunnen hebben.

Tweede Raadsheer, Komt, laaten wy by htm gaan. (Zy vertrekken.)

VYFDE TOONEEL.

Het Tooneel is in bet buis van Coriolanut.

Coriolanus, Edelen.

Coriolanus. Laaten zy alles rondom myomverrehaaien, Iaa> ten zy my de dood voor oogen ftellen opeen rad, of aan de hielen van wilde paarden; of laaten zy nog tien rotfen op de Tarpej'ifche rots opftapelen, zodat de nederftoning zich nog dieper uitftrekke dan het oog bereiken kan, ik zal evenwel zo met hen handelen.

Eerste Edele. Gy handelt des te edeler. (Folumnia komt op bet Tooneel.)

Coriolanus.

Het verwondert my, dat myne Moeder myn gedtag niet langer goedkeurt, die fteedsgewoon was hen lompe vaffaalen te noemen, en dingen, niets meer waerdig dan om by penningen gekocht te worden , om in alle vergaderingen blootshoofds te ftaan, om te gaapen, ftil te zwygen, en zich te verwon, deren, wanneer iemand van onzen rang oprees om van oorlog of vreede te fpreeken. (Tegen Volum. nia.) Ik lpreek van u, Moeder. Waarom begeert gy toch , dat ik minzaamer zal Zyn? Wilt gy dan, dat ik valfch zal zyn tegen myn' aart? Zeg liever, dat ik den man vertoon, die ik ben.

Volumnia.

o Zoon, zoon , zoon! Ik wenfchte wel, dat gy

u

Sluiten