Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treursfel: 115

DERDE TOONE ET

Het Tooneel is te Antium. Een Romein, en een Volscer. Romein.

Ik ken u wel, vriend, en gy kent my. Uw naam is naar my dunkt j Nicanor.

Volscer. ja, vriend. Maar, waarlyk ik ken u niet meer. Romein.

Ik ben een Romein, maar, ik dien, even gelyk gy, tegen Romen. Kent gy my nu?

Volscer. Is niet uw naam Hadrianus?

Romein. Juift zo, myn vriend.

Volscer'.

Gy bad zwaarder' baard , toen ik u laatft gezien heb, maar uwe fpraak doet my uw gelaat berkennen. Wat is 'er nieuws in Romen ? Ik heb bevel van den Raad der Volfcers om u bier op te zoeken. Gy hebt my wel een' dag reizens uitgewonnen. Romein.

Daar zyn in Romen verbaazende opfchuddingen geweeft; het Volk is opgeftaan tegen de Raadsheeren en Edelen.

Volscer.

Geweeft? zyn die dan weder geftild?Onze ftaat is niet van die gedachten; wy hebben alle toeboreidfelen gemaakt tot den oorlog, en wy denken hen aan te vallen in het midden van hunne oneenigheid.

Romein.

De voornaamfte brand is geblufcht, maar dezelH »•

Sluiten