Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL- "T

Coriolanus. (Jlil.) Dat is geen onbillyk huis, en het gebraad ruikt gosd; maar ik zie 'er niet uit als een gaft. Tweede BediendeWat begeert gy, vriend, en vanwaar komt gy? Hier is geene plaats voor u. Eilieve, gaa naar bui. ten. (Hy vertrekt.)

Coriolanus, (Jttl.) .... Ik heb geen beter onthaal verdiend, dewyl ik Coriolanus ben.

Eerste Bediende, (Terug komende.) Vanwaar komt gy, vriend? Heeft de poortier dan geene oogen, dat hy zulke foort van volk inlaat / Wees zo goed van weg te gaan.

Coriolanus. Hoel weg te gaan?

Eerste Bediende. Ja weg, gaa weg, zeg iK u.

Coriolanus. Gy zyt my laftig.

Eerste Bediende. Zyt gy zo ftout? Ik zal u aanftonds nader fpree. ken. (Een derde Bediende komt den ecrjlen in bet beengaan te gemoet.

Derde Bediende. Wat voor een knaap is dat?

Eerste Bediende. Een zo zonderlinge knaap als ik ooit gezien heb. Ik kan hem niet hier uit het huis krygen. Eilieve, roep Mynheer eens.

Derde Bediende, Wat hebt gy hier te doen, man. Toe, gaa maar fchielyk uit het huis.

Coriolanus. Laat my hier maar ftaan, ik zal u geen leed doen. Derde Bediende,

Wie * H 3 *.

Sluiten