Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iig CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

Coriolanus.

Een Edelman.

Derde Bebiende. Waarlyk een zeer arm Edelman.

Cor iolanus. Dat is waar, dat ben ik.

Derde Bediende. Ik bid u, myn aime Edelman, zoek een'anderen poft, her is geene plaats voor u, Ei toe,gaa heen, kom voort.

Coriolanus, (hem wegftootende.) Neem gy uwe zaaken waar, gaa aan de overgefchoten brokken zitten (muilen.

Derde Bediende. Hoe? wilt gy niet? (Tegen zyn'makker) Eilieve, gaa eens aan myn' Heer zeggen, welk een* vreemden gaft hy hier heeft.

Eerste Bediende. Dat zal ik doen. (De Eerjle Bediende vertrekt-)

Eerste Bediende. Waar woont gy?

Coriolanus. Onder den fterrenhemel.

Derde Bediende. Onder den fterrenhemel?

Coriolanus.

Derde Bediende. Waar is dat?

Coriolanus. In de ftad der gieren en kraaijen.

'Derde Bediende. In de ftad der gieren en kraaijen ? Welk een ezel is dat- Dan woont gy zekerlyk ook by de kaauwen ? Coriolanus. Neen, ik dien uwen meefter niet.

Derdb Bediende. Hoe, vriend, wilt gy met myn' Meefter te doen Jaebben? q9.

Sluiten