Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M4 CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

Beiden. Wat, wat? vertel het ons.

Derde Bediende. Ik zou van alle natiën het minft een Romein willen weezen. Ik zou al zo Hef een man willen weezen, die veroordeeld is.

Beiden. Waarom, waarom?

Derde Bediende. Wel, by, die gewoon was onzsn Veldheer te flaan, is hier; Cajus Marcius is hier.

Eerste Bediende. Waarom zegt gy onzen Veldheer te flaan?

Derde Bediende. Ik wil juift niet zeggen onzen Veldheer te flaan 5 maarhy was toch mans genoeg voor hem. Tweede Bediende. Kom , kom, wy zyn vrienden en medemakkers. Hy was altftos onzen Veldheer temagtig. Dit hel» ik Aufidius zeiven hooren zeggen.

Eerste Bediende. Hy was hem inderdaad te magtig, om de waarheid te zeggen. By Corioli heeft hy hem gefce. den. en gekorven als eene karbonade, Derde Bediende. En, zo hy een kannibaal geweeft was, zou by hem miffchien nog daarenboven gebraden en opgegeten hebben.

Eerste Bediende. Maar, wat hebt gy meer nieuws?

Derde Bediende. Wat? men maakt daarbinnen zoveel werk van hem, alsof hy een' zoon en erfgenaam van Mars zeiven was; hy zit aan het boveneinde van de tafel , en niemand van de Raadsheeren, doet hem eene vraag dan blootshoofds. Onze Veldheer zelf ontziet hem als zyne minnaares, kruift en zegent zich over hem, en zit met groote oogen naar hem

Sluiten