Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i7o AANM.op CAJUS MARCIUS CORIOL.

'At èvfxttSêt Xoi',°»«v «-ró-rrof qs , '6ua>; fpwvun' caéai, x«! %vvucWci(üo tppeyJ XtfXxoró/iö xciJwvof üïf Tupcruviiujc.

Sophocles in .«-f/ace. • ' Theobald.

Fng. 33- , f , ,

Oi>! Me •' 'Bafc<* you ajword of me o, Neemt my alleen' Maakt een algemeen zwaard

van my! ' u

Dit is voorzeker de waare meening met, de Uienter heeft waarfchynlyk gefchreven:

Let me alone; make you a fword of mei Laat vanmyafl Wilt gy een zwaard van my maa.

ken ? Dr. Johnson.

Pag. 36. Reg. 4,5.

0 Cominius, zie bier bet oorlogspaard wy zyn flechts bet tuig. Indien gy gezien bad....

Dit is eene zonderlinge iotfpraak , de Dichter wil hier mede waarfchynlyk zeggen; Deeze man is de uitvoerder, en wy zyn enkel aanfehouwers ge-

weeft* Dr. Johnson.

Pag. 40. Reg. 15.14. (van onderen) voor hem zal die uit zichzelven vluchten.

Dat is; om hem te benadeeien zal myn moed afwuken van het fpoor van deszelfs edelmoedigheid. wy Dr. Johnson.

Pag. 42. R'g- r3- (van onderen.) Eilieve, zeg my eens, wien hemmt de wolf'.

Toen de Gemeensman, in antwoord op de aan. «ïerking over den haat van Coriolanus tegen het Volk gezegd had, dat zelfs de heeften hunne vrienden kennen; vroeg hem M. Agrippa: Wien bemint ie wolft Willende hiermede te kennen geeven, dat

Sluiten