Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 AANM. op CAJUS MARCIUS CORIOL.'

Coriolanus, op zyn zeftiende jaar. den krygsdienft . aanvaardde, toen Tarquinius een leger op de been bragt, ooi zyn Koningryk te herwinnen; en dat hy naderhand in zeventien veldflagen zich uitmuntend gekweten had. r'lutarchus zegt ook , dat hy zeer jong was, teen hy zich in den krygsdienft begaf; dat hy voor de eerftemaal uitmuntte, toen Tarquinius dien aanval deed op de Stad, en dat hy naderhand geduurende zeventien achtereenvolgende jaaren in den kryg heeft uitgemunt. Nu is het een weinig ongelukkig voor de rekening van Plutarchus, dat de aanval van Tarquinius gefchiedde A. U. C. a58, en Coriolanus wierd reeds gebannen, ja zelfs vermoord binnen het kort bellek van agt jaaren na zyn' eerften veldtogt, te weeten A. U, C 266. — Nu is 'er van den anderen kant ook nog weder iets, dat flrydig is, naamelyk, indien Coriolanus nog zo jong zynde reeds de wapenen gevoerd heeft , en indien de tyd, die van toen af tot zyne verbanning toe verlopen is, zo kort is geweeft, dan was hy veel te jong om tot het Burgemeeflerfchap voorge. field te worden. Die gewigtige waerdigheid aan iemand van zo jonge jaaren op te draagen, zou voor tene fchending der achtbaarheid van dezelve gehouden zyn geworden, die, vsor zo verre my bekend is, nimmer heeft plaats gehad, dan in den tyd der Keizeren , toen eene fhaffche onderwerping den aart der Romeinen verbaftard had. Dus moet 'er zekerlyk een' misilag plaats hebben, in het berekenen van den ouderdom van dien beroemden-man. Ik zou wel willen onderftellen, dat, toen by zich voor het eerll in den krygsdienft begeven heeft, zulks geweeft is toen Tarquinius uit Romen verdreven wierd , te weeten A. U. C. 245 i en wanneer men hem dan agttien jaaren geeft,dan zal men be. vinden, dat hy ten tyde van zyne verbanning, A. U. C. 264 . zeven-en-dertig jaaren oud is geweeft; een ouderdom, waar in het Gemeenebeft niet wel

de

Sluiten