Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

191

HENDRIK de VIERDE TWEEDE DEEL.

EERSTE BEDRYF.

eerste tooneel;

Het Tooneel verbeeld bet Kafteel van Nortbumberland. Lord Bardolph, de Poortiir.

Lord Bardolph.

w ie is hier deurwachter, hola.' Waaar is de Graaf?

Poortiir.

Wie zal ik zeggen dat gy zyt ?

Lord Bardolph. Zeg aan den Graaf, dat Lord Bardolph zyne opwachting by hem komt maaken.

PoORTI kr.

ZyneLordfchap is gaan wandelen in den boomgaard, klop flechts aan de deur, en hyzelfizaluantwoord geeven. (Lord Bardolph klopt, en de Graaf komt op bet Tooneel.)

Lord Bardolph. Daar is de Graaf.

NORTHUMBERLAKD.

Wat nieuws, Lord Bardolph? Elke minuut moeft thans de vader van eene nieuwe lift zyn. De ty« den zyn verwilderd; de tweedragt is, even als een overvoederd paard, woedende losgebroken en velt alles voor zich ter neder.

Bar-

Sluiten