Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iqï HENDRIK de VIERDE.

Bardolph. Edele Graaf, ik breng u nieuws van Schrewsbury dat zeker is.

Northumberland. Goed nieuws, hoop ik, zo het den Hemel be> haagt.

Bardolph. Zo goed als men ooit kan wenfchen. De Ko ïiing is genoegzaam doodelyk gekwetft, en Prins Hendrik is door het geluk van Mylord uw' zoon verflagen; en de beide Blunts zyn omgebragtdoor •de hand van Douglas. De jonge Prins Johan, en Weftmoreland, en Stafford zyn gevlucht, en Hendrik Monmouth's vleefchklomp, de dikkeSir Johan ïs de Krygsgevangen van uw'zoon. oZulkeendag, waarop zó gevoelen , zó vervolgd , en eene zó iroemruchtige overwinning behaald is , vertoonde Kich nooit om de jaarboeken te vertieren zedertde tyden van CajCar's geluk !

Northumberland. Vanwaar komt dit nieuws? Hebt gy hetfligveld gezien? Komt gy van Schrewfbury ?

Bardolph Ik heb iemand gefproken , Mylord, die vandaar kwam, een braaf edelman, en die in een' goeden n;iam ftaat; deeze heeft my vanzelfs deeze tyding voor waarheid opgegeven.

Northumberland. Daar komt myn bediende Travers, dien ik voorgaanden donderdag heb uitgezonden om naareenig nieuws te verneemen.

Bardolph. Mylord, ik heb hem op den weg- voorby gereden , en hy kan u niets meer met zekerheid zeggen, dan hetgeen hy, by toeval, van my vernoi men heeft.

TWEE.

Sluiten