Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202 HENDRIK de VIERDE.

'er door, en nog kan hy niet zien, fchoon wy zyne eigene lantaren hebben om hem voor te lichten. Waar is Bardolph ?

P a g i e.

Hy is naar Smithfield gegaan om voor uwe Edel» heid een paard te koopen.

Falstaff.

Ik kocht hem in Paul's, en hy zal my een paard koopen in Smithfield! Als ik nu nog een wyf voor my kon vinden in een hoerhuis, dan had ik een' knecht, een paard, en een wyf.

VYFDE TOONEEL.

DeVoorigen.de L o rd-0 p fe rre c hter, en Gerechtsdienaars.

P a g i e.

Mynheer, daar komt de Edelman, die den Prins heeft doen gevangen zetten, omdat hy hem floeg over Bardolph.

Falstaff. Volg kort achter my; ik wil hem niet zien.

Lord Opperrechter. Wie is hy, die daar gaat?

Dienaar. De Ridder Falftaff, onder het welneemen van uwe Lordfchap»

Lor d-0 pperpechter. Hy, die over eene aanranding verhoord is geworden ?

Dienaar. Dezelfde, Mylord. Maar hy heeft na dien tyd by Shewsbrury veel dienft gedaan ; en, naar ik gehoord heb, moet hy nu met eene boodfchap vanhtt Hof naar Lord Johan van Lancafler vertrek, ken.

Lord<

Sluiten