Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si2 HENDRIK de VIERDE

onderftand; en vleide zich met de verbeelding van eene magt, veel geringer dan de geringde van zyne gedachten , en dus leidde hy, met grootfehe harfenfchimmen, even als een dolleman, zyneben,den ter dood, en liep pinkoogende in zyn verderf.

Hast ings.

Maar", onder uw welneemen ; het is nimmer fcbadelyk geweeft eenige ontwerpen en grondflagen van hoop te leggen.

Lord Bard olph.

Ja wel in de omftandigheden van deezen oorlog, waarin wy ons met de ftellige uitvoering overhaalt hebben. Eene zaak, die te fchielyk ondernomen is, leeft van de hoop, even als de uitbot, tende boomknoppen, die wy in eene vroegtydige lente zien; op wiens aanftaande vruchten de hoop ons minder zekerheid geeft dan de wanhoop, door de vrees, dat de vorft dezelvenzal kwetfen. Wan. neer wy voorgenomen hebben een huis te bouwen, dan overzien wy eerft ons ontwerp, dan fchetfen wy de tekening, en wanneer wy de figuur van het huis zien dan berekenen wy de koften van het opbouwen ; en wanneer wy dan zien, dat die onze Vermoogens te boven gaan, wat doen wy dan an. ders, dan een nieuw modél opmaaken, met minder vertrekken ? Ofwy ziengeheel van het bouwen af. Zo veel te meer (moeten wy dit doenj in dit. groot werk, hetgeen niets minder is dan het omverre werpen van eene koninglyke regeering om 'er eene andere op te gronden j wy moeten het ontwerp der omftandigheden overzien ende tekening; wy moetenovereenkomen nopens een'zekeren grondflag; kundige bouwmeefters raadpleegen, onzen eigenen toeftand kennen , in hoe verre wy in ftaat zyn o»n zulk een werk te onderneemen, en of het dè tejengeftelde party kan opweegen; want anaeis ma fctT wy veftingwerken enkel in

figuur

Sluiten