Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL 213

figuur en op het papier, en gebruiken naamen van mannen in de plaats van mannen zeiven, geiyK een man die eens tekening maakt van een huis • dat boven zyne magt is op te bouwen, en die net. zelve half voltooid opgeeft, en zyne gedeeltelyK bepleifterde muuren overlaat als eene naakte prooi aan de traanen dér regenwolken , en ten verderve voor de woede des onftuimigen winters. Hastings.

Maar al eens gefteld zynde, dat onze hoop, die ons tot nog toe eene gelukkige geboorte fchynt aan te duiden, alreeds geboren is, en dat wy nu reeds den laatflen man, dien wy te wachten het>ben, bezitten, dan denk ik nog, dat wy een leger uitmaaken, dat fterk genoeg is, zoals wy thans zyn , om den Koning te evenaaren.

Lord Bardolph.

Hoe, is de Koning dan maar vyf en-twentigdui» zens (mannen fterk) ?

Hastings.

Tegen ons gerekend, mets meer; zelfs niet zo veel, Lord Bariio ph ; want zyne verdeelingen , naar. dien de tyden verward zyn, beftaan uit drie hoofden, eene magc tegt-n de Franfchen, eene tegen Giendower, en dus moet noodwendig de derde ons opneemen ; zodat de magtelooze Koning in driten verdeeld is, en zyne koffers wedergalmen door holle armoede en ledighied.

York.

Wy behoeven niet te vreezen, dat hy zyne ver fcheidene legers zal byëen trekken, en.onscus met zyne volle magt tegen trekken.

Hastings. Indien hy dit deed,dan zou hy zyn rug' ongewapend laaten, dewyl de Franfchen en die van Wales hem op de hielen volgen zouden. Vrees derhalven daarvoor niet. ■ T n _ _ O 3 Lord

Sluiten