Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i6 HENDRIK de VIERDE.

TWEEDE BEDRYF

EERSTE TOONEEL.

De Waardin met de Twee Gerechtsdienaars Phang en Snare.

Waardin. Monfieur Phang, zyt gy klaar om de actie ten uitvoer te brengen. »

Phahg.

Ik ben klaar.

Waardin. Waar is uw kameraat?is hy een knap kamerast? zou hy durven ftaan?

Phang. Holla, waar is Snare?

Waardin o Heer, die goede Monfieur Snare!

Snare. Hier ben ik, hier ben ik.

Phang.

Snare, wy moeten Sir Johan Falftaff arrefteeren.

Waardin. Ja myn goede Monfieur Snare ik heb hem uitgewonnen en hen allen.

Snare.

Dat zou eenigen van ons wel het leven kunnen koften, want hy zal fteeken.

Waardin.

o Hemel! wacht u toch voor hem; hy heeft my geftoken in myn eigen huis, en wel op eene zeer beeftachtige wys. Het kan hem niet fcheelen wat kwaad hy doet, als hy eenmaal zyn geweer heeft aitgelwajd. Hy ftoot tes «Is een duivel; hy zal

■Ofih

Sluiten