Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

HENDRIK dt VIERDE

DERDE TOONEEL. De Vookigek, Gowei,.

LokdOpperrechtei. Welk nieuws, Mynheer Gower?

Gower.

De Koning , Mylord , en Hendrik Prins vara Wales zyn naby,het overige zal dit papier u zeggen.

Falstaff. (tegen de Waardin.) Zo waar als ik een' edelman ben....

W aardi n.

o, Dat hebt gy al meer gezegd.

Falstaff. Zo waar als ik een edelman ben, zeg ik u .... Kom, kom, geen woord meer.

Waardin. By die hemelfche aarde, waarop ik hier treed, dan ben ik genoodzaakt om myn tinnegoed , en de tapyten van myn eetkamer te gaan verpanden.

Fals taff. Glazen , glazen zyn alleen maar noodig om uit te drinken , en wat (de tapyten van) uwe muuren betreft,dan is eenaanig luchtig grapje,of dehifto. rie van den verloren' zoon, of eene Hoogduitiche jagt in waterverw , duizendmaal meer waerd dan die bedgordynen , en die van de motten doorknaagde tapyten. Laat het tien ponden weezen, zo gyhst kunt doen. Kom, kom , als gy zulke kuuren niet had, dan was 'er geen beter wyf in Engeland. Loop heen. wafch uw aangezicht af, en trek uwe actie in. Kom. gy moet tegen my niet in zulk een knorrig humeur zyn ; kent gy my dan niet? Kom, kom , ik weet wel dat men u daartoe heeft op. geftookt.

Waab-

Sluiten