Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL.

**3

Waardin. Eilieve , Sir Johan , iaat het twintig Nobels zyn ; het zou my fpyten als ik myn huisraad moeft verzetten, waarlyk, in goeden ernft.

Falstaff. Nu, laat dat daar, ik zal een ander middel zien te vinden; gy zyt toch altoos een gekkinnetje. Waardin. Wel, gy zult het hebben, al zou ik ook myn kleed daarvoo'r verpanden. Ik hoop immers, dat gy dee. zen avond by my zult komen eeten. Gy zult my dan alles te gelyk betaalen?

Zo waar als ik leef! — (Tegen de Gerecltsdic naars.) Gaat met haar, gaat met haar; maakt voort, maakt voort'

Waardin. Wilt gy Doll Tearsheet mede ten eeten hebben.

Falstaff. Geen woord meer. Laat haar komen. (De Waar* din en de Gerecfjtsdienaars vertrekken.)

Lord-Opperrechter. Ik heb beter nieuws gehoord.

Falstaff. En wat is dat voor nieuws, myn waarde Lord?

Lord-Oppbrrechtir. Waar heeft de Koning deezen voorleden' nacht geflapen t

G o w e r. Te Bafingftoke, Mylord.

Falstaff. Ik hoop immers, Mylord, dat al les wel is? Wat is toch het nieuws, Mylord?

Lord-Opperrechter. Komt hy met zyn geheel leger terug ?

Gower.

Neen, vyftienhonderd man te voet, en vyfbon. ' derd

Sluiten