Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23* HENDRIK di VIERDE

,, , . Bardolph. Jk heb geene tong, Mylord.

„ , Prins Hendrik.

Vaart we , en gaat been. Die Doll Tearsheet moet voorzeker een gemeene weg weezen.

Poins.

A.n:nTrLondZonSemeena,Sde ^ tUsfchen *™ Prins Hendrik. Hoe zullen wydeez-n avond Falftaff beft in zvna wankleur kunnen zien, zonder zeiven gelede

Poins.

Wy moeten twee lederen buisjes en voorfchoo-

oppa'ers?6"' *** "* de ,*» ^eTenen als

xr jPkins Hendrik.

Vaneen Godineen'ftiereene Jaage vernederinp f dit was het geval van Jupiter. Van een' Princ Z g ,

ZESDE TOONEEL.

Met Tooneel is op bet Kafteel van den Graaf van Northumberland. , 7

Northumberland, Ladt No r t h y mierland. Lady Percy. v

Northumberland. IJfbid u, geliefde Geraaalin, en waarde Dochter.

iaat

Sluiten